връщане до 14 дни на продуктите

Общи условия

Общи условия и разпоредби за ползване на електронния магазин

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ОРОДИЗАЙН УНИКА“ ЕООД, с ЕИК 201173758, представлявано от управителя Пламен Георгиев Гайдов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите на онлайн магазин, достъпен на интернет адрес: uniquegold.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН", както и на всички електронни услуги, предоставяни на посочения уеб сайт.
 2. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ определят реда за сключване на договора за покупко-продажба от разстояние между доставчика и клиентите, правата и задълженията им като страни по договора, както и правилата за използване на всички електронни услуги, предоставяни от доставчика чрез електронния магазин.
 3. Със създаването на профил като регистриран потребител в електронния магазин или с изпращането на поръчка като гост, клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия и политиката за поверителност, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

- Наименование на Доставчика: „ОРОДИЗАЙН УНИКА“ ЕООД

-Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Шейново“ № 29, вх.2

-Адрес за упражняване на дейността: гр.Бургас, ул. „ Алеко Богориди“ № 8

-Данни за кореспонденция: гр.Бургас, ул. Богориди № 8, Email: hello@uniquegold.bg, тел: +359 888338364

- Вписване в публични регистри: Булстат 201173758

- Вписан в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № 4352013, притежаващ удостоверение № 4352013/02.02.2018 г., издадено от Комисия за защита на личните данни.

- Регистрация в Министерство на финансите № 5199

- Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201173758

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

 1. Електронният магазин, управляван от доставчика,  е интернет магазин за продажба на бижута, достъпен на адрес в интернет uniquegold.bg, чрез който клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите в магазина изделия, включително следното:

5.1. Да извършат регистрация и създават профил за преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

5.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договорите с доставчика;

5.3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с доставчика, съгласно поддържаните от електронния магазин начини за разплащане.  

 

5.4. Да получават информация за нови бижута, предлагани в електронния магазин;

5.6. Да преглеждат бижутата, техните характеристики, цени и условия за доставка като гости или като регистрирани потребители на електронния магазин;

6.(1)Клиентите сключват договор за покупко-продажба на бижутата, предлагани в електронния магазин чрез интерфейса на доставчика, достъпен на страницата му в интернет.

(2) По силата на сключения договор за покупко-продажба, доставчикът прехвърля на клиентите собствеността на поръчаните бижута и се задължава да им ги достави със съответния сертификат за качество и автентичност срещу определената цена и съгласно условията и сроковете в електронния магазин и настоящите общи условия.

(3) Основните характеристики на бижутата, предлагани от доставчика са определени в профила на всяко от тях в електронния магазин.

 1. (1) Клиентите и доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления са извършени от лицата, посочени в предоставените от клиентите данни при извършване на регистрация, ако те са въвели съответното име и парола за достъп, както и в данните, предоставени от тях в случаите, в които те правят поръчката като гости и не притежават клиентски профил като регистриран потребител в електронния магазин.

(3)При извършване на регистрацията или при подаване на поръчка като гост клиентите се задължават да предоставят верни, актуални и всички необходими данни на клиента. Клиентите са длъжни, в случай на промяна,  своевременно да актуализират предоставените от тях данни във връзка със сключването и изпълнението на договора за попкупко -продажба от разстояние.

(4) Доставчикът не носи отговорност за неполучени поръчани стоки от електронния магазин в резултат на неверни, или некоректно попълнени данни при подаване на поръчката или при регистрацията.

(5) Доставчикът не носи отговорност, в случай, че не бъде своевременно уведомен за промяна на основния контактен електронен адрес и другите данни, необходими за извършване на доставка на бижутата и изпълнение на договора за продажба от разстояние.

 1. Доставчикът доставя бижутата и гарантира правата на клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 2. Всички цени на стоките в електронния магазин са крайни, обявени са в лева(BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.  Ако на сайта има и цени в други валути, те са само за информативни цели.    

 

ІV. ПОРЪЧКА, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

 1. С всяка направена поръчка на бижута чрез електронния магазин като гост или като регистриран потребител клиентът заявява желанието си да сключи договор за покупко-продажба от разстояние с доставчика.
 2. Доставчикът обработва поръчката в рамките на същия ден, а за поръчки направени след 16.00 часа, в срок до края на следващия работен ден, след което изпраща съобщение на предоставения от клиента имейл адрес или го уведомява по телефона, че потвърждава поръчката. Поръчки, направени по време на официалните празници се обработват в първия работен ден.
 3. Доставчикът може да откаже да потвърди поръчката изцяло или по отношение на някои от заявените с нея бижута поради изчерпани наличности или в случай, че не получи плащане от клиента, който е избрал да плати предварително с кредитна или дебитна карта.
 4. Когато клиентът потвърди, че желае поръчката да бъде изпълнена частично, само по отношение на бижутата, чиято наличност е потвърдена от доставчика, договорът за покупко-продажба се счита сключен единствено по отношение на тези бижута.
 5. В случаите на недостатъчни наличности, клиентът може да анулира изцяло подадената поръчка.
 6. При липса на възможност за реализиране на поръчката или в случай, че клиентът не изрази желание за частичното ú изпълнение, доставчикът е длъжен да му възстанови в срок до 10 дни извършените плащания, в частта, в която договорът за покупко-продажба не се е състоял.
 7. Договорът за покупко-продажба се смята за сключен след като доставчикът изпрати съобщение на електронния адрес на клиента или го уведоми по телефона, че потвърждава поръчката.
 8. Цената на всяко бижу в сайта е с включен ДДС.

 

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
 2. Клиентите имат право на избор между следните начини на плащане:

- с наложен платеж – плащане в брой на куриер при получаване на доставката;

- плащане на цялата стойност с дебитна/кредитна карта в момента на подаване на поръчката към доставчика

- възможност за плащане чрез кредит, предоставен от TBI credit

 

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

 

 1. ДОСТАВКА
 2. Транспортните разходи за доставка са за сметка на клиентите, като цената на доставката се посочва отделно от цената на поръчаните бижута при финализиране на поръчката.
 3. Доставчикът изрично посочва в електронния магазин изключенията, при които доставката на поръчки над определена стойност е за негова сметка.
 4. Доставките на територията на България се осъществяват с Еконт до посочения от ползвателите адрес или до офис на куриера. Срокът на доставка е в рамките на 1 до 2 дни след потвърждаването на поръчката.
 5. Доставките извън територията на България се осъществяват с DHL. Сроковете и цените на доставка зависят от дестинацията на поръчката и обикновено са до 3 работни дни.
 6. Доставки извън територията на България се извършват единствено до страни, в които липсват ограничения за внос на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях. Всички начислени такси и направени разходи при вноса на бижута в страни, извън Европейския съюз, извън обявената от доставчика стойност на поръчката, са за сметка на ползвателите. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката поради осъществен митнически контрол при вноса или задържането на стоките от митническите власти.
 7. Времето за изпращане може да варира според наличностите и всички гарантирани или  представени срокове на доставка могат да бъдат удължени заради забавяне от страна на куриерските фирми или форсмажорни обстоятелства, за които доставчикът не носи отговорност. Сроковете за доставка могат да бъдат удължени и поради представяне на грешен или непълен адрес от клиентите.
 8. В случай, че посоченият от клиента адрес на доставка е неточен, непълен или грешен и/или когато клиентът не бъде намерен от куриера или не съдейства за предаване на поръчаните бижута, те незабавно се връщат на доставчика. Той се освобождава от задължението си за доставка, в случай, че до пет работни дни клиентът не го информира, че желае да получи поръчката. В този случай, ако стойността ѝ е платена авансово, доставчикът се задължава да върне платената сума на клиента, намалена с цената на доставката, в срок от 10 работни дни.
 9. Правилото по предходния член не се прилага за брачните халки и всички бижута, които се изработват по специална индивидуална заявка на клиента. При невъзможност те да бъдат доставени по негова вина – посочен неточен, непълен или грешен адрес, същият дължи на доставчика тяхната стойност, независимо от избрания начин на плащане.
 10. Когато клиентът потвърди желанието си да получи поръчаните бижута след като не е бил намерен на посочения от него адрес всички разходи по доставката са за негова сметка.
 11. В случай на нарушена цялост или повреда на някое от бижутата вследствие на транспортирането им, клиентът следва да уведоми доставчика за това в момента на поучаването на доставката и да поиска от куриера да състави констативен протокол за повредата. В противен случай, бижутата ce cчитат зa oдoбpeни и получени  ĸaтo cъoтвeтcтвaщи нa договора за продажба.

 

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 

28 (1) Клиентът има право, като се имат предвид ограниченията по-долу, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор и върне поръчаните бижута в срок до 14 дни от доставянето им, но само, ако те са в подходящ търговски вид("неразличими от нови, без следи от употреба"), не е нарушена оригиналната им опаковка, не са свалени етикетите, с които са изпратени от доставчика и е налице цялостната им окомплектовка(в т.ч. сертификат за качество и/или автентичност).

(2) При продажба на бижута с диаманти и/или скъпоценни камъни, клиентът има право да се откаже от сключения договор само в момента на доставката като заяви пред куриера отказа си да ги получи.

(3) Клиентът няма право на отказ от договора при доставка на бижута, изработени по негова индивидуална поръчка и съобразно индивидуалните му изисквания.

 1. Правото на отказ от договора се упражнява чрез изпращане на съобщение на hello@uniquegold.bg , в което клиентът посочва банкова сметка, по която желае да му бъде възстановена заплатената сума по договора. Разходите за връщане на бижутата са за сметка на клиента.
 2. След като получи обратно бижутата доставчикът е длъжен да възстанови в срок до 30 дни платената сума на клиента по посочената банкова сметка.
 3. Формуляр за отказ можете да изтеглите от тук:

   


   

VIII. РЕКЛАМАЦИИ и ГАРАНЦИЯ

 

 1. (1) При несъответствие на бижутата с договора за продажба, клиентът има право на рекламация в срок от две години от датата на доставката, като поиска от доставчика да приведе закупеното бижу в съответствие с договора за продажба. В този случай клиентът има право да избира между извършване на ремонт на бижуто или замяната му с ново, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2)Смята се, че даден начин на обезщетяване на клиента е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на доставчика, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни.

 1. Привеждането на бижуто в съответствие с договора за продажба е безплатно за клиента, като той не дължи разходи за изпращането на бижутата при основателност на рекламацията.

чл.33. Когато клиентът не бъде удовлетворен от разрешаването на предявената рекламация, той може да избира дали да развали договора и да иска възстановяване на заплатената от него цена за бижуто или да иска намаляване на цената.

 1. Клиентът не може да претендира  за възстановяване на заплатената от него сума или за намаляване на цената на бижуто, ако доставчикът се е съгласил да извърши замяна на бижуто с ново или да го поправи в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.
 2. Доставчикът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от клиента сума, когато сред като е удовлетворил три рекламации на клиента чрез извършване на ремонт на едно и също бижу, в рамките на двугодишния срок на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие с договора за продажба.
 3. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на бижуто с договора е незначително.
 4. Доставчикът не е длъжен да удовлетвори рекламации при несъответствие на бижутата с договора за продажба, причинени от механичното им увреждане, контакт с препарати и козметични продукти(в това число кремове и парфюми), неправилно използване и съхранение, вследствие небрежно отношение, както и когато са били ремонтирани, почиствани и подложени на каквито и да е други интервенции от други бижутери.

 

 1. ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 1. Отделно и извън двугодишния гаранционния срок доставчикът предоставя безплатна и неограничена във времето поддръжка и грижа за бижутата, закупени чрез електронния магазин.
 2. Осигуряваме безплатна корекция на размер в случаите, когато това е възможно.
 3. Доставчикът не носи отговорност в случаи на погрешно избран от клиента размер, когато не е възможно да бъде извършена корекция на размера поради естеството, дизайна, и вида на покритието на бижуто без това да се отрази на цялостната му визия.

 

IX. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „ОРОДИЗАЙН УНИКА“ ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП: Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti тел: 0700 111 22 email: info@kzp.bg адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД: Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ тел: 02/91-53-518 email: kzld@cpdp.bg адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

 

X. СПОРОВЕ

 

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ОРОДИЗАЙН УНИКА“ ЕООД и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. Бургас и район на действие територията на област Бургас. Консолидираният списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.
Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Споровете, които не могат дабъдат решени по друг начин, се отнасят за разрешаване от компетентния български съд.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните данни е от голямо значение за ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД като администратор на личните данни, които предоставят като ползватели на нашата интернет страница и електронен магазин. Целта ни е процесът по обработка на вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за вас.

 1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА
 2. „ОРОДИЗАЙН УНИКА“ ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 29 и адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул. „Богориди“ № 8, с ЕИК 201173758 и се представлява от управителя Пламен Георгиев Гайдов. Дружеството осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-долу наричан GDPR. Настоящата информация има цел да информира клиентите за всички аспекти на обработката на личните им данни от ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД и относно правата, които имат във връзка с тази обработка.

В случай, че имате въпроси относно политиката ни за защита на личните данни можете да се свържете с нас на телефон 0888338364 и като изпратите съобщение на hello@uniquegold.bg или на адреса ни за кореспонденция гр.Бургас, ул.“Богориди“ № 8.

     II . КАТЕГОРИИ СЪБИРАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ  ЛИЧНИ ДАННИ

            

 1. (1) Като администратор на лични данни ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД събира и обработва предоставените му данни от     ползвателите на уеб сайта и на електронния магазин както следва:

-индивидуализиращи данни за контакт, необходими за идентификация, обработване на поръчката, сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние като имена, имейл, адрес за доставка и телефонен номер;

-информация и история на поръчките и плащанията и свързана с тях банкова информация;

-кредитна информация;

-информация за трети лица - име на ползвател при закупуване на ваучер.

-лични данни, предоставени във връзка с регистриран клиентски профил - номер на профил и история на пазаруването;

-информация за устройството на ползвателя и онлайн идентификатори, като IP адрес, използвано устройство, местоположение, софтуер на устройството, данни от "бисквитки" (вижте нашата Политика за "бисквитките").

    (2) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД не събира и не обработва лични данни, които:

-разкриват расов или етнически произход;

-разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

-генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или за сексуалната ориентация.

 

III. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД събира и обработва лични данни във връзка с използването на уеб сайта и електронния магазин на адрес uniquegold.bg, въз основа на едно или повече от следните основания:

- изрично получено съгласие от ползвателя, за който се отнасят данните;

- преддоговорни отношения – действия, предхождащи сключване на договор от разстояние, предприети по искане на ползвателя;

- изпълнение на задължения на ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД по договор от разстояние, сключен с клиент, за който се отнасят данните - с приемането на общите условия и с регистрацията в електронния магазин или при извършването на поръчка без регистрация и сключването на договор, между ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД и ползвателя/клиента се създава договорно отношение, на което основание ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД обработва личните данни на този клиент.

- спазване на законово задължение на ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД

 

 1. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. (1) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД събира и обработва личните данни, предоставяни от клиента във връзка с използването на уеб сайта и електронния магазин за следните цели:

-създаване на клиентски профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на уеб сайта и електронния магазин;

- обработката на поръчки, сключването на договори за продажба от разстояние, изпълнение на доставки.

- идентифициране и упражняване на права като страна по договор за покупко-продажба от разстояние, в това число регистриране и разглеждане на предявени рекламации, право на отказ от договора и връщане на бижута;

-счетоводни цели - издаване на фактури за извършена доставка.

-статистически и маркетингови проучвания;

- изпращане на съобщения и/или материали за целите на директния маркетинг по електронна поща, кратки съобщения по телефона с цел реклама на нашите бижута, покана за участие в кампании и възползване от специални предложения и промоции, като винаги и по всяко време се предоставя право на клиента да възрази срещу получаването на такива съобщения.

(2) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД спазва следните принципи при обработката на лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

-ограничение на целите на обработването;

-съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;

- точност и актуалност на данните

-ограничение на съхранението с оглед на постигане на целите;

- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

(3) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

- изпълнение на своите задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 2. (1) ОРОДИЗАЙН УНИКА съхранява лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на клиентския профил в електронния магазин, респективно в разумен срок след извършването на поръчката като „гост“, необходим за обслужването на поръчката и за обезпечаването на правата на клиента с оглед на потенциалното връщане на стока.

(2) След заличаване на потребителския профил, респективно след изтичане на законоустановения срок за връщане на стока, ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни на клиента без ненужно забавяне или да ги приведе във вид, който не разкрива неговата самоличност.

(3) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД съхранява лични данни, предоставени във връзка с направени поръчки чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за срока на съществуване на клиентския профил, като счетоводните документи във връзка с дадена поръчка се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(4) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД поема ангажимента да уведоми ползвателя, в случай че е необходимо удължаване на срока за съхранение на неговите лични данни с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед на легитимните интереси на ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД.

(5) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД съхранява личните данни, по отношение на които има нормативно установено изискване за съхранение съгласно приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на потребителския профил в електронния магазин или времето на приключване на поръчката.

 1. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
 2. (1) ОРОДИЗАЙН УНИКА EООД не предоставя лични данни на трети страни, освен в изрично изброени случаи.

(2) С цел организация на работата, ОРОДИЗАЙН УНИКА EООД може да предава част или всички потребителски лични данни на друго лице/лица – обработващи личните данни, които ги обработват в изпълнение на целите и основанията, с които ползвателят се е съгласил съгласно тази Политика, при спазване на изискванията на GDPR, както и на свои доставчици (като например куриер, счетоводна фирма), които ги обработват с оглед извършване на доставката и изпълнение на договора от разстояние, сключен с клиента. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните данни.

VII. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ И ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

 1. (1) Всеки регистриран клиент има възможност чрез своя потребителски профил да провери и редактира данните, обработвани от ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД за него.

(2) Всеки ползвател има право да изиска  на hello@uniquegold.bg и да получи от ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД информация относно личните данни, които се съхраняват от дружеството, категорията на тези данни и целите, за които същите се използват и обработват и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват.

(3) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД предоставя безплатно обработваните лични данни на ползвателя в електронна форма на свързания с клиентския профил имейл адрес или на друг посочен от него електронен адрес.

VIII. КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Всеки клиент може да коригира или допълни личните си данни директно през потребителския си профил или с отправяне на искане на е-mail hello@uniquegold.bg 
 2. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ИЗТРИВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ
 3. (1) Клиент, който не желае всички или част от неговите лични данни да продължават да бъдат обработвани от ОРОДИЗАЙН УНИКА EООД за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка като изпрати съобщение за това на e-mail hello@uniquegold.bg 

(2) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържането на профил в електронния магазин, потребителският профил ще бъде деактивиран. В такъв случай ползвателят може да продължи да разглежда електронния магазин и предлаганите продукти, да извършва поръчки като гост или да направи нова регистрация.

(3) Ако има постъпила поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който клиентът по тази поръчка може да оттегли съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

(4) Клиентът може по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг, като изпрати съобщение за това на e-mail hello@uniquegold.bg

(5) Ползвателят има право по всяко време да поиска от ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено от администратора на личните данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

(6) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу дружеството съдебни претенции или за доказване на свои права.

 1. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
 2. (1)ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД извършва директен маркетинг, като изпраща по електронна поща на ползвателите и клиентите на електронния магазин известия за специални предложения и промоции, кампании, организирани от дружеството, всякакви други рекламни съобщения и материали.

(2) Клиентът може по всяко време да се откаже да получава горните съобщения, като възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

(3) ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД се задължава да уведоми ползвателите и клиентите на електронния магазин преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и има право да възрази срещу такова разкриване или използване на hello@uniquegold.bg

 1. ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 2. Ако ОРОДИЗАЙН УНИКА ЕООД установи нарушение на сигурността на личните данни на ползвател, което е от естество да породи риск за неговите права и свободи, дружеството се задължава без ненужно забавяне да го уведоми чрез имейл за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

XII КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

 1. В случай, че счита, че неговите лични данни се съхраняват, обработват и/или използват в противоречие с настоящата Политика или в противоречие с приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки ползвател има право да се обърне с жалба към Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg